Bent u op zoek naar een deskundige logopedist bij u in de buurt, dan kunt u terecht bij een logopedist van ons logopedienetwerk. Ons netwerk bestaat uit een groep vrijgevestigde logopedisten met een eigen praktijk in Apeldoorn en omgeving. De logopedisten binnen dit netwerk hebben een samenwerkingsverband met als doel cliënten optimale zorg te kunnen bieden.

Door intercollegiaal overleg kunnen wij optimaal gebruik maken van elkaars deskundigheid. Ook door het volgen van professionele scholing blijven wij op de hoogte van de recente ontwikkelingen op het logopedisch gebied.

Alle logopedisten binnen ons netwerk zijn lid van de beroepsvereniging voor logopedisten, de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF): www.nvlf.nl

Ook zijn wij geregistreerd in het Kwaliteitsregister voor Paramedici: www.kwaliteitsregisterparamedici.nl    KPLogo